Om Markarbeten.net

På Markarbeten.net ska du kunna hitta information om de vanligaste typerna av markarbeten, så som:

Dränering – husgrunder, källardränering, dränering av krypgrund, dränering mer tilläggsisolering.

Plattläggning – om olika typer av plattor, marksten, granit, sandsten, plattläggning för bil, med mera.

Avlopp och trekammarbrunn – infiltrationsanläggning, slamavskiljare, vattenrening, avloppsinstallation på tomt.

Andra markarbeten – exempelvis snöröjning, trädgårdsarbete, grävning, markutjämning, stubborttagning, stensprängning.

Vill du ställa frågor eller föreslå om vad vi borde skriva mer om på Markarbeten.net? Skriv en kommentar här nedanför eller mejla oss på info [snabel-a] markarbeten.net.

Observera att Markarbeten.net inte är en egen markentreprenör som utför markjobb. Vi hänvisar i så fall till gratistjänsten Markproffs.se som kopplar samman dig med markentreprenörer i ditt område som ger dig offerter på ditt jobb.