Infiltrationsanläggning och markbädd

En infiltrationsanläggning eller markbädd är viktig för villaägare med enskilt avlopp. Här tittar vi närmare på de båda lösningarna och vad fördelar och nackdelar är för infiltrationsanläggning respektive markbädd.

Infiltrationsanläggning, fakta

En infiltrationsbädd är ett slags naturligt reningssystem för ett hus avlopp. Enkelt förklarat så kan man säga att en infiltrationsbädd har tre viktiga beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Avloppet leder ut avloppsvatten från huset in i slamavskiljaren där trögflytande slam och partiklar rensas bort. Dessa kan annars minska resten av infiltrationsanläggningens livslängd och effektivitet.

Därefter fördelas avloppsvattnet i fördelningsbrunnen innan det når själva infiltrationsbädden, vilket kan sägas vara infiltrationsanläggningens ”vitala del”. Denna infiltrationsbädd fungerar som ett naturligt reningsverk där avloppsvattnet filtresas genom olika jordlager och biokemiska processer bryter ner det skadliga i vattnet.

För att överhuvudtaget kunna anlägga en infiltrationsanläggning behöver man rätt marktyp, alltså ingen lera och inte för grov jord. Det krävs också att grundvattnet inte ligger nära markytan eftersom det då riskerar att förorenas. För att kunna avgöra om just din tomt är lämplig för en infiltrationsanläggning är det klokt att anlita en markentreprenör med expertis på infiltrationsanläggning (gratis offerttjänst riktad mot markfirmor via länken).

Markbädd, fakta

Har man inte lämpliga förutsättningar på tomten för en infiltrationsanläggning kan man anlägga markbädd. En markbädd är enkelt uttryckt en konstgjord infiltrationsanläggning där man skapar de förutsättningar och biologiska processer som krävs för att ta hand om avloppsvattnet.

I en markbädd skapar man en avgränsad yta under marken på tomten där avloppsvattnet kommer in och behandlas. Till skillnad från infiltrationsbädden så har en markbädd ett utlopp där det renade vattnet försvinner ut. Vattnet från markbädden rinner då oftast ut i ett närliggande dike eller ansluts till husets befintliga dränering.Infiltrationsanläggning markbädd tips fakta

Generellt brukar man säga att det krävs någonstans mellan 25-50 kvadratmeter yta på tomten för att kunna anlägga en effektiv markbädd. Hör med din markentreprenör om förutsättningarna på just din tomt.

Att tänka på för den som skaffar infiltrationsanläggning eller markbädd

 • Hör med din kommun om vad deras krav är för enskilt avlopp. Olika kommuner kan ha olika regler och du bör alltid börja med att höra dig för hos miljö- och/eller byggnadsnämnden om vad som gäller för infiltrationsanläggningar eller markbäddar i din kommun.
 • Hör dig alltid för med några olika markfirmor innan du besätmmer dig och skriver avtal för anläggning av infiltrationsanläggningen. Då kan du matcha deras priser mot varandra och chansen ökar att du hittar en markentreprenör du har förtroende för.
 • Priset för infiltration eller markbädd går upp ju mer avloppsvatten som ska hanteras. Läs mer om detta i vår guide till pris för infiltrationsanläggning.
 • Se även till att ha en fungerande snöröjning på vinterhalvåret.

9 comments

 1. VAD består markbädden av och VAD består infiltrationsbädden av för material???

 2. Jag skall göra om min anläggning, den är för gammal.Jag behöver
  allt materiel utom trekammarbrunn. Jag måste dessutom lägga ut ett gummitätskikt och en fosfor-fälla. Jag vill ha ett pris på
  materielet.

  1. Hej Birger,
   Vi här på Markarbeten.net utför inga arbeten men vi samarbetar med http://markproffs.se, där kan du beskriva ditt önskade jobb och få kostnadsfria offerter från markfirmor i ditt område.
   Lycka till!
   /Redaktionen

 3. Vad kostar en infiltration anläggning?
  När kan ni komma och ge en kostnadsförslag?
  Med vänlig hälsning,
  Maggie Krasemann

  1. Hej! Markarbeten.net är bara en informationssida. Vill du direkt få offert av en lokal markentreprenör på en infiltrationsanläggning rekommenderar vi kostnadsfria tjänsten http://markproffs.se, där du fyller i ett formulär och sedan får prisförslag av flera olika seriösa firmor. Dessa kan du sedan i lugn och ro jämföra.
   Lycka till!
   /Redaktionen

 4. Hej
  Funderar på om det är möjligt att koppla på ytterligare ett hus (sommarstuga) på en befintlig infiltrationsanläggning. Hur långt kan det vara mellan huset och anläggningen? (Det sluttar hela vägen från huset till anläggningen.) Jag förstår att det kan vara från fall till fall, men kan man säga någon ”maxgräns”?

  /Henrik

 5. Jag funderar på om marken ovan infiltrationen/markbädden blir extra känslig?
  Ex. Om jag anlägger markbädden ut i skogen intill min tomt. Senare om några år kanske jag vill komma fram där med någon typ av avverkningsmaskin. Riskerar jag då att köra sönder infiltrationen?
  / Johan

 6. Har , för 5 år sedan låtit göra en infiltrationsanläggning. Hade tidigare enkammarbrunn (denna placerad nära huset)
  Nu ska det vara trekammarbrunn. Förstår dock inte varför vi har 4 rör som sticker upp – gått runt och kollat andra liknande anläggningar – där finns bara 2. Våra första två är placerade nära huset…ungefär där enkammarbrunnen fanns.
  Problemet är att vi får in avloppslukt i huset av och till. Har försökt få kontakt med firman som gjorde jobbet, men de är inte intresserade…” vi har inte gjort något fel ” Hade annan rörmokare här, som inte heller förstod var felet ligger. Kan ni ha någon aning om var felet ligger och finns någon oberoende besiktningsman som vi kan kontakta? Tilläggas kan att vi trodde att det var halvstor i den toalett som ligger närmast, den fyllde skålen mer än hälften och det som var ”gjort” blev kvar i stolen. / Sävsjöbybo
  e

  1. Du måste ventilera avloppsledningen i början av avloppsledningen inne i huset,ett rör minst 75 mm som helst går över taket och fungerar som en skorsten då slipper du avloppslukten.

Comments are closed.